Mange tar det som en selvfølge å ha tilgang til teknologi i hverdagen. Vi logger oss inn i nettbanken, søker jobb på nett, vippser penger eller bestiller kinobilletter på telefonen. Slik er hverdagen for de fleste, men mange av oss har utfordringer med bruk av teknologi som fører til utenforskap.

Mange syns det er vanskelig å følge med i utviklingen

En nordisk undersøkelsen viser at eldre føler teknologien løper ifra dem, barn fra vanskeligstilte familier har ikke teknologien som trengs for å følge med jevnaldrende og mennesker med funksjonshemninger sliter med å ta i bruk teknologi som ikke er tilpasset dem.

 

– GEH OP jobber for å øke den digitale kompetansen i samfunnet.  Ingen skal havne utenfor.

– Vi støtter organisasjoner og foreninger som jobber for det samme som oss – nemlig å spre den teknologiske kompetansen og være med på å minske det digitale gapet i samfunnet vårt. Ingen skal havne utenfor på grunn av mangelen på kunnskap eller teknologi.

 

VI I GEH HAR VALGT Å BEKJEMPE DIGITALT UTENFORSKAP GJENNOM SATSNINGEN VÅR:

DIGITALUTENFORSKAP.NO

TIL I DAG HAR VI HJULPET BÅDE PRIVATPERSONER, PRIVATE AKTØRER SÅ VEL SOM DET OFFENTLIGE OVER HELE NORGE: