I samfunnskunnskap skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.

samfunnskunnskap kurs hos Skedsmo kommune

Å være flyktning innebærer å lage seg et nytt liv, lære seg et nytt språk, finne seg en jobb og bygge en framtid, det finnes mange institusjoner med formål for å forenkle denne prosessen, og som hjelper til med de formelle overgangene.

Men å bli en del av samfunnslivet innebærer uformelle utfordringer som institusjonene ikke klarer å fange opp.

Blant annet kan manglende kjennskap på de uskrevne reglene og normene i sosiale sammenheng og i arbeidslivet føre til isolasjon, og psykososiale utfordringer.

Samtidig som det finnes et behov for å forklare særtrekk ved det norske samfunnet, forklare betydningen av situasjoner som man ikke kjenner seg igjen i fra sitt hjemland.

forberedelse til samfunnskunnskapstesten

Vår ambisjon er å adressere disse utfordringene gjennom å skape et arena for dialog. Hvor vi deler vår erfaring med nyankomne flyktninger og innvandrere. Vi ønsker å ufarliggjøre det å bli en del av storsamfunnet. Våre erfaringer med å komme til Norge som flyktninger og de stegene vi har tatt for å bli en del av samfunnslivet gir oss et unikt innsikt i de emosjonelle og pyskologiske påkjenningene som de nyankomne innvandrerne har i vente.

Gjennom en dag med presentasjon, rollespill og dialog, ønsker vi å gi deltagerne et innblikk i hva som forventes, og mulighetene som de får, når de starter på reisen inn i det norske samfunnslivet. Programmet vårt blir tilrettelagt i dialog med våre kunder, med utgangspunkt i følgende temaer:

  • Forventingene til det norske samfunnet
  • Kulturforskjeller
  • Samfunnet som ETT
  • Arbeid- arena for integrering.
  • Norge- Mulighetens land.

ivrigie kursdeltakere på samfunnskunnskapskurset hos Skedsmo kommune

Trenger du, din kommune eller noen du kjenner kurs i samfunnskunnskap?

Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg!